Wij zijn gevestigd in Amsterdam en richten ons voornamelijk op het arbeidsrecht in brede zin. Arbeidsrecht is mensenwerk en voortdurend in ontwikkeling: dat maakt het zo interessant. De liefde voor dit rechtsgebied zie je terug in de kwaliteit van onze dienstverlening en betrokkenheid bij onze cliënten. Makker advocatuur heeft als zelfstandig kantoor een samenwerking met StrausWolfs advocaten zie voor de website: https://www.strauswolfs.nl

Filosofie

Makker advocatuur is een toegankelijk en bovenal praktisch kantoor met een nuchtere, informele wijze van dienstverlening. Wij houden nauw contact met onze cliënten en een goede bereikbaarheid spreekt daarbij voor zich. Door deze persoonlijke benadering weten wij steeds wat er speelt en kunnen wij adequaat op ontwikkelingen inspelen. Juist omdat in de arbeidsrechtpraktijk dikwijls ingrijpende zaken spelen zoals een arbeidsconflict of ontslag, is snelheid in werken van groot belang.

Wij bieden een kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar alternatief voor de formelere kantoren met een ‘Zuidas-signatuur’.

Makker advocatuur staat voor een oplossingsgerichte aanpak en heldere adviezen in begrijpelijke taal. Vanzelfsprekend staat het belang van de cliënt bij onze dienstverlening centraal. Soms is dat belang beter gediend met een bemiddelend, adviserend of zelfs coachend optreden van de advocaat dan een juridische procedure. Welke strategie meest doelmatig is, wordt in nauw overleg met u bepaald.