De statutair bestuurder heeft een van de reguliere werknemer afwijkende rechtspositie. Zo gelden er onder meer afwijkende regels voor benoeming en ontslag.

Onze expertise ziet onder andere op:

• management overeenkomsten
• arbeidsovereenkomst / arbeidsvoorwaarden (bonusregelingen, SAR’s, targets)
• kwesties rond benoeming en ontslag
• bestuurdersaansprakelijkheid
• ontslagregelingen (‘golden parachute')
• directiereglementen/-statuten
• (dreigende) geschillen binnen de directie