U kunt ons inschakelen voor juridisch (strategisch) advies, bemiddeling maar ook voor het voeren van gerechtelijke procedures. Wij hechten sterk aan de vertrouwensrelatie met onze cliënten. Bij werkgevers vinden wij regelmatig contact, ook als er geen dringende juridische kwesties spelen, belangrijk. Dit omdat wij hebben ervaren dat door proactieve advisering veel dreigende juridische kwesties kosteneffectief kunnen worden opgelost.

Wij hebben ruime (proces)ervaring, onder meer op de volgende praktijkgebieden:

• (collectief) ontslag en (dis)functioneringstrajecten
• arbeidsvoorwaarden
• medezeggenschap
• reorganisaties en herstructureringen (overgang onderneming)
• CAO recht
• arbeidsongeschiktheid (ziekteverzuim) en arbeidsomstandigheden
• internationaal arbeidsrecht (arbeidsmigratie/expats/Wet arbeid Vreemdelingen)
• privacy in de werkrelatie
• werkgeversaansprakelijkheid
• loonregres
• sociale zekerheid (bezwaar en beroepsprocedures premieopslag Whk, ZW, WIA, WW)
• (collectieve) pensioenregelingen

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:

• HR management / organisatie advies (waaronder beloningssystemen en functiewaarderingsvraagstukken).
• interim juridische dienstverlening voor specifieke / afgebakende trajecten, zoals het begeleiden van een reorganisaties of herziening / harmonisatie van arbeidsvoorwaarden maar ook bij vervanging tijdens zwangerschapsverlof.
• (in house) trainingen / workshops en lezingen op maat op bovengenoemde rechtsgebieden aan HRM medewerkers, directie of andere leidinggevenden.