Zeker als wij optreden voor werknemers, houden wij naast de juridische belangen ook oog voor de persoonlijke en emotionele aspecten die spelen in een zaak.

Zo is een ontslag in de regel een intensief en emotioneel belastend traject voor een cliënt, waarbij wij ons inspannen om binnen een zo kort mogelijke tijd een maximaal resultaat te realiseren. Daarbij proberen wij bij onderhandelingen in een ‘exit traject’ de advocaatkosten aan werknemerszijde zoveel mogelijk bij de werkgever neer te leggen.

U kunt ons o.a. inschakelen voor:

• ontslagzaken: zowel ondersteuning in een juridische procedure als het toetsen van beëindigingsovereenkomsten
• (achterstallige) loonvorderingen
• functionerings- verbetertrajecten
• arbeidsconflicten
• arbeidsongeschiktheid (al dan niet werk gerelateerd) en arbeidsomstandigheden
• deeltijdarbeid
• verlof en vakantierechten
• ongewenste omgangsvormen op het werk zoals pesten, discriminatie, intimidatie